Din punct de vedere hidro geologic, formaţiunile cretacic superioare funcţionează în ansamblu ca un ecran impermeabil, care ţine sub presiune acumularea termominerală din cristalin. Funcţia de ecranare a cretacicului este compromisă numai de-a lungul unor aliniamente distincte, constituite de accidentele rupturale ce-l afectează prin intermediul cărora apele termominerale din fundamentul cristalin se descarcă în tufurile calcaroase cuaternare.

Tufurile calcaroase (travertinele) cuaternare reprezintă rezultatul precipitării apelor termale la ieşirea la suprafaţă, ca urmare a deranjării echilibrului fizico-chimic existent în zăcământ.

Atât dezvoltarea areală (la est de staţiune), cât şi grosimile lor sunt foarte mari, de ordinul zecilor de metri, fiind chiar exploatate în cariera din vecinătatea staţiunii, ceea ce oferă o imagine a intensei activităţi a izvoarelor termale.

Tufurile sunt în general poroase pe alocuri compacte, de culoare gălbui-roşcată, cu textură stratificată. Dezvoltarea masivă în afara staţiunii a depunerilor de travertin şi la cote superioare izvoarelor actuale indică existenţa în trecut a unor aliniamente de surse dispărute astăzi, legate probabil de accidente tectonice care nu mai sunt active nici termic şi nici hidrogeologic.

Faptul că terasa superioară a râului Geoagiu este săpată în aceste depozite, a permis stabilirea vârstei primelor depuneri de travertin, care sunt cel puţin pleistocen-superioară (cca. 600.000 ani).

Din punct de vedere hidrogeologic, depozitele de travertin constituie o formaţiune în general permeabilă, în care sunt loclizate acumulări acvifere.

Orizontul are caracter freatic fiind supus infiltraţiilor pe toată suprafaţa travertinului şi având nivel piezometric liber. În afara alimentării din precipitaţii şi din apele de suprafaţă (pârâul Clocota), acumularea din travertin bemneficiază şi de o fracţiune caldă provenită din descărcarea ascendentă a apelor termale din cristalin, ceea ce confirmă orizontului un caracter de ape de amestec.

Drenarea este asigurată de zonele depresionare ale reliefului din aval de staţiune iar circulaţia subternă este haotică, desfaşurându-se după terase complicate. Apele sunt în general oligominerale, cu temperaturi sub 30°C, datorită amestecării fracţiunii termale profunde cu ape reci de suprafaţă.

Blog de turism

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.